http://pao.ssk.in.th | หน้าแรก
[ หน้ากระทู้ ] | [ ตั้งกระทู้ ] | [ ผู้ดูแลระบบ ] | [ ลงทะเบียน| [ แก้ไขข้อมูล ]  | [ ]
       

หมายเลข กระทู้ - ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00011    เกียรติบัตร   [ ครูMath ]    133 0 20/01/2020 11:10 AM
00010    ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน   [ นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์ ]    38 0 19/01/2020 11:50 AM
00009    ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน   [ ไพรธรรมคุณวิทยา ]    55 0 17/01/2020 10:38 PM
00008    เปลี่ยนรายชื่อนักเรียน   [ ด่านอุดมศึกษา ]    54 1 15/01/2020 01:28 PM
00007    ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน   [ สาวิตรี ]    51 2 15/01/2020 10:42 AM
00006    ขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน รายการที่ 20 ทักษะคอมพิวเตอร์(ม.1-2) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   [ พธส ]    72 1 13/01/2020 11:09 AM
00005    เปลี่ยนชื่อผู้ควบคุม อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.1-3   [ นางสาวอรวรรณ ผลอ้อ ]    62 1 3/01/2020 02:15 PM
00004    รบกวนแก้ไข    [ จิรานันท์ ]    65 1 28/12/2019 02:28 PM
00002    รบกวนแก้ไขรายการแข่งขัน   [ นายพิฆเนศ วัจนามัย ]    103 1 23/12/2019 02:13 PM
00001    เปิดระบบรับสมัคร 23 - 27 ธ.ค.63   [ แอดมิน ]    217 18 20/12/2019 07:42 AM
 

[หน้า 1]

 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.