สรุปรับสมัครการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 14 ปี 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ทั้งหมด
กิจกรรม
ที่สมัครแล้ว
จำนวน
นักเรียน
ส่งออก
Excel
1.การงานอาชีพ 16 16 439 ส่ง Excel
2.คณิตศาสตร์ 3 3 120 ส่ง Excel
3.ปฐมวัย 7 7 71 ส่ง Excel
4.ภาษาต่างประเทศ 19 17 323 ส่ง Excel
5.ภาษาไทย 10 10 209 ส่ง Excel
6.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 311 ส่ง Excel
7.ศิลปะ 16 15 347 ส่ง Excel
8.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 5 194 ส่ง Excel
9.สุขศึกษา และพลศึกษา 3 3 108 ส่ง Excel
รวม 8885 2,12296.59%