หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/ตัดสิน << กลับรายการเดิม >>
ที่ ชื่อ (คลิกชื่อพิมพ์เกียรติบัตร)
1 นายอรรณพ วรโยธา คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
2 นางสาวศิริพร คำเพราะ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
3 นางสาววรรณวิภา ใยอุ่น คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
4 นายภานุพงษ์ เครือบุตร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
5 นายสุรเชษฐ์ บุญสร้อย คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
6 นายมังกรทอง พันธเสน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
7 นายอธิบดี ศรีตระการ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
8 นางสาวศรีสุดา ผกาบุตร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
9 ดร.สมพงษ์ คงกระพันธ์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
10 อภิรดี สามศรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
<< กลับรายการเดิม >>


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ :: http://pao.ssk.in.th