สรุปเหรียญรางวัล แยกรายประเภทกีฬา
ที่ ประเภทกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรีฑา 94 94 91 279
2 เซปักตะกร้อ 8 8 16 32
3 เทเบิลเทนนิส 20 20 39 79
4 บาสเกตบอล (สาธิต) 4 3 1 8
5 แบดมินตัน 20 20 40 80
6 เปตอง 32 32 64 128
7 ฟุตซอล 8 8 16 32
8 ฟุตบอล 8 8 13 29
9 มินิมาราธอน 2 2 2 6
10 วอลเลย์บอลชายหาด 8 8 16 32
11 วอลเลย์บอล 7 7 13 27
12 หมากรุกไทย 8 8 15 31
13 หมากฮอสไทย 8 8 16 32
รวม 227 226 342 795