หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

พิมพ์บัตร Staff
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปี 2561
ที่ ชื่อ รูปภาพ
1 นายนิรันดร์ ชูสิทธ์
กรรมการอำนวยการ
2 นางสาวอภิรดี สามศรี
ผู้ประสานงาน
3 นางรัชดาวดี พันธสีมา
ผู้ประสานงาน
4 นางกชกรฉัตร กิ่งก้าน
ผู้ประสานงาน
5 นางปนัดดา ชัยศรี
ผู้ประสานงาน
6 นางสาววรรณี งามสุข
ผู้ประสานงาน
7 นายสมภูมิ ทูลภิรมณ์
ผู้ประสานงาน
8 นางสุจรรญา คันศร
ผู้ประสานงาน
9 นางสาวบุณณ์ภัสสร ทบด้านธนพัฒน์
ผู้ประสานงาน
10 นางสาวภรณัฐดา ภูมลี
ผู้ประสานงาน


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ :: http://pao.ssk.in.th