หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน ทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 ปี 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
1.ศิลปะ 159
2.ภาษาต่างประเทศ 129
3.คณิตศาสตร์ 109
4.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 63
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 102
6.ปฐมวัย 164
7.วิทยาศาสตร์ 231
8.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70
9.ภาษาไทย 67
รวม1094
[ กลับหน้าหลัก ]

จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th