การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อบจ. ครั้งที่ 7 ปี 2556
การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ. ครั้งที่ 6 ปี 2556
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน อบจ. ครั้งที่ 6 ปี 2555